Inovio's medicatie is het enige DNA-vaccin dat meer dan een jaar stabiel is bij kamertemperatuur en dat gedurende een aantal jaren niet gekoeld hoeft te worden voor transport of opslag, zei Joseph Kim, CEO van Inovio.

Dit is een groot pluspunt als het gaat om het vaccineren van mensen in ontwikkelingslanden, waar het moeilijker is om de koelketen te behouden die nodig is om veel producten te conserveren.

In totaal hebben 23 COVID-19-vaccinprojecten klinische proeven op mensen gelanceerd, zegt de London School of Hygiene & Tropical Medicine, en verschillende zijn overgegaan naar fase twee of drie, wat betekent dat ze worden geïnjecteerd in duizenden of zelfs tienduizenden vrijwilligers.

Een vaccin gemaakt door het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna en een van Oxford University in samenwerking met het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca behoren tot de vaccins die zich in de meest geavanceerde ontwikkelingsstadia bevinden, evenals verschillende Chinese projecten. Deze omvatten een van de firma CanSinoBIO, die toestemming heeft gekregen om het vaccin toe te dienen aan Chinese soldaten.
WASHINGTON, Verenigde Staten - Het Amerikaanse biotechbedrijf Inovio meldde dinsdag bemoedigende voorlopige resultaten van tests van een experimenteel coronavirusvaccin.

Het werd toegediend aan 40 vrijwilligers en veroorzaakte een immuunsysteemreactie bij 94 procent van degenen die de zogenaamde fase één klinische proef voltooiden, wat betekent dat ze twee injecties kregen, met een tussenpoos van vier weken.

Het vaccin van Inovio, INO-4800 genaamd, is ontworpen om DNA in een persoon te injecteren om een specifieke immuunsysteemreactie tegen het SARS-CoV-2-virus te veroorzaken.

Het medicijn wordt met een naald onder de huid ingespoten en vervolgens geactiveerd met een apparaat dat lijkt op een tandenborstel, dat een fractie van een seconde een elektrische impuls afgeeft, waardoor het DNA de cellen van het lichaam kan binnendringen en zijn missie kan uitvoeren.

Inovio, dat wordt gefinancierd door het Amerikaanse ministerie van Defensie en de ngo CEPI, zei ook dat het is opgenomen in het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om tegen januari honderden miljoenen doses van het vaccin te produceren als onderdeel van Operatie Warp Speed.
Het Amerikaanse biotechbedrijf Inovio meldt bemoedigende resultaten van virusvaccins

Product zou bij 94% van de patiënten in het eerste klinische onderzoek de immuunsysteemreactie veroorzaken; het is het enige COVID-19-vaccin dat niet gekoeld hoeft te worden, zegt firma.
Gates beloofde polio uit te roeien in India, nam daar de Nationale Adviesraad over en zorgde ervoor dat ieder kind voor zijn of haar vijfde levensjaar 50 poliovaccins krijgt (dit waren er 5). Indiase dokters geven Gates de schuld van een verwoestende polio-epidemie tussen 2000 en 2017 waarbij 496.000 kinderen verlamd raakten. In 2017 zette de Indiase overheid Gates en zijn trawanten uit de adviesraad, waarna het aantal gevallen van polioverlamming aanzienlijk daalde. In 2017 gaf de Wereldgezondheidsorganisatie schoorvoetend toe dat de polio-epidemie was veroorzaakt door vaccins. De meest angstaanjagende epidemieën in Congo, de Filipijnen en Afghanistan zijn allemaal gelinkt aan de vaccins van Gates. In 2018 veroorzaakten zijn vaccins drie kwart van de alle poliogevallen ter wereld.

In 2014 financierde de Gates Foundation tests met experimentele HPV-vaccins, ontwikkeld door GSK en Merck, op 23.000 jonge meisjes in afgelegen Indiase provincies. Zo’n 1200 meisjes kregen last van zware bijwerkingen, waaronder auto-immuunaandoeningen en vruchtbaarheidsproblemen. Zeven van hen overleden. Uit onderzoeken van de Indiase overheid bleek dat Gates onderzoekers financierde die ethische overtredingen begingen: ze zetten kwetsbare meisjes en ouders onder druk, vervalsten toestemmingsformulieren en weigerden medische hulp aan meisjes die ziek waren geworden. Momenteel buigt het Indiase Hooggerechtshof zich over de zaak.

In 2010 financierde de Gates Foundation een klinische proef met een experimenteel malariavaccin van GSK, waarbij 151 Afrikaanse kinderen om het leven kwamen. 1048 van de 5049 kinderen die meededen aan het onderzoek, kregen last van ernstige bijwerkingen, waaronder verlamming, beroertes en stuiptrekkingen.

Tijdens de MenAfriVac-campagne in de sub-Sahara vaccineerden zijn mensen duizenden Afrikaanse kinderen tegen meningitis. Tussen 50 en 500 kinderen raakten verlamd. Zuid-Afrikaanse kranten klaagden: “Wij zijn de proefkonijnen van de medicijnmakers.” De voormalige econoom van Nelson Mandela, professor Patrick Bond, omschreef zijn handelwijze als ‘meedogenloos en immoreel’.
MOTIE GEMEENTERAAD TEGEN SPOEDWET

Inbreuk grondrechten onacceptabel voor Gemeente Noardeast-Fryslân

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 27 juli 2020 – De Gemeente Noardeast-Fryslân nam begin deze maand een motie aan waarin zij oproept tot verzet tegen de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. De raad vindt dat de voorgenomen wet een te sterke inbreuk op grondrechten vormt en “disproportionele sancties kent die de toekomst van mensen ernstig kan benadelen.” Hiermee geeft de lokale politiek een signaal af aan de landelijke politiek.

De motie richt zich ook tegen de polarisatie die de wet tot gevolg heeft. “De raad is van mening dat met de wet beoogde doelen te bereiken zijn door middel van andere instrumenten, die meer in dialoog zijn met de inwoners en uitgaan van vertrouwen in plaats van zware sancties, dwang en wantrouwen”, aldus de motie.

Aan het kabinet en het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt de boodschap overgebracht dat “de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân sterk gekant is tegen een mogelijke coronaspoedwet.“ De motie spreekt zich ook uit over de inperking van de macht van het lokale bestuur die de wet tot gevolg heeft.
We leven in vreemde tijd en een wereld die overal in brand staat, en de mensheid die op het punt staat zichzelf op te heffen dan wel door het Corona Genocide Beleid waar iedereen zwaar in de greep wordt gehouden door de angst en de paniek die er door de media en de overheid zijn ingevoerd om de angst mode in stand te houden om de mens te onderdrukken en alles naar de klote gaat. In wet is opgenomen dat als jij als burger niet gehoorzaamd aan de bevelen van de overheid dat het officieel om een psychiatrische stoornis gaat, en dan wordt het nog idioter hoe de andersdenkende mens door de media als complot denker wordt neergezet, tja de waarheid is hard en onverbiddelijk de waarheid achterhalen over de geschiedenis en hoe het er werkelijk voor staat dat er overal dictatuur wordt gevoerd en gedwongen vaccinaties voor dat Coronavirus worden ingevoerd geeft aan hoe alles compleet doorgeslagen is en dat de mens zichzelf langzamerhand aan het opheffen is. Het oude Egyptische Babylonische rijk is aan zijn arrogantie ten onder gegaan, Atlantis ging ten onder omdat dat volk agressief, arrogant en oorlogszuchtig was, Het Romeinse rijk is ten onder gegaan omdat vreemde volkeren werden binnengehaald en de bureaucratie en corruptie zo enorm waren dat er geen redden meer aan was. Het vierde rijk van Adolf Hitler is eveneens ten onder gegaan, dan wel niet de toren van Babel die instortte omdat heers en verdeel constant een rol speelde in het ten onder gaan van al die beschavingen die de tijd niet hebben overleefd. Deze huidige beschaving staat eveneens om ten onder te gaan door dezelfde problemen en issues waardoor eerdere beschavingen roemloos ten onder zijn gegaan en de mens heeft niks geleerd van de geschiedenis, het is geen kwestie of de mens en deze beschaving uiteindelijk ten onder zullen gaan, het is meer een kwestie hoeveel tijd er over heen zal gaan en wanneer dat zal gaan geschieden. In deze tijd is er een genocide beleid aan de gang en is dit al een aantal jaren geleden begonnen waarin onze ouderen in de verzorgingshuizen langzaam maar zeker om zeep werden geholpen, ik was niet de enige die het zag, echter niemand die er iets van durfde te zeggen want iedereen binnen de zorg is afhankelijk van de huur, hypotheek, kinderen, baan enz, en het komt er op neer dat iedereen gevangen zit in en door het geld en wie dan toch het lef heeft om te gaan praten die wordt zwart gemaakt en volledig naar de klote geholpen. De wereld zit vol viespeuken en corrupte satanisten die de macht misbruiken en alles naar de eigen hand omzetten om deze wereld met totale macht en controle te regeren met een ijzeren bewind. Voor dat de mens weer vrijheid zal kennen en alle mensenrechten weer terug hersteld zijn zullen er onnoemelijk veel doden zijn gevallen en is er aan dit huidige systeem en de manier waarop de mens wereldwijd wordt onderdrukt geen redden meer aan op de planeet aarde en is het afwachten op het moment dat de mensheid aan zijn eigen arrogantie en kortzichtigheid ten onder gaat.

Auteur: Indy@worK (c) 2020
Operation Lockstep :
- uit het Rockefeller draaiboek  -


1e fase: Creëer en breng een super besmettelijk maar laag sterftecijfer virus uit. Laat de media er massahysterie over veroorzaken door de doodtellingen buiten proportie te blazen door overlijdensakten te vervalsen, door vooraf besmette testkits te gebruiken, dubbeltellingen / testen en de meeste niet-gerelateerde sterfgevallen te classificeren als COVID-19. Een lockdown (in totaal ongeveer 3 maanden die langzaam wordt verlengd in de tijd met meerdere intervallen) zal de bevolking ertoe dwingen te leven onder draconische maatregelen / beperkingen en herhaalt herhaaldelijk dat een vaccin nodig is. Onderdruk protesten actief en isoleer aanstichters met zware financiële / gerechtelijke sancties. Houd de quarantaine zo lang mogelijk vol om de economie van de regio te vernietigen, de toeleveringsketen af te breken om voedseltekorten, burgerlijke onrust en meer protesten te veroorzaken. Uiteindelijk de Fase 1-vergrendeling beëindigen wanneer de publieke push-back toeneemt. Vermeld duidelijk op MSM dat het beëindigen van deze vergrendeling misschien te vroeg is, maar sta het toch toe.

2e fase: de blokkering, angst en sociale afstand nemen het immuunsysteem van de bevolking gestaag in gevaar, versterkt door het dragen van maskers, langere wifi / 5G-blootstelling binnenshuis, door verminderde blootstelling aan zonlicht, frisse lucht, gezonde bacteriën en de afwezigheid van intimiteit en gezonde voedselvoorziening . Wanneer mensen weer in de samenleving verschijnen, zullen meer mensen ziek worden, wat de schuld krijgt van COVID-19 en opnieuw wordt benadrukt door MSM. Breng de mogelijke noodzaak van een tweede afsluiting naar voren, ondersteund door oververhitte aantallen infecties tegen augustus 2020. Dit zal allemaal plaatsvinden voordat de vaccinatie klaar is, om dit te rechtvaardigen. Rond oktober-november volgt een langere (6+ maanden) en krachtigere lockdown totdat iedereen het vaccin neemt. Deze keer worden de straffen voor burgerlijke ongehoorzaamheid verhoogd en worden boetes vervangen door gevangenisstraf. Geef de demonstranten de schuld van de tweede golf. Zet meer controleposten op met militaire assistentie, introduceer verplichte Track & Trace-apps en neem de controle over voedsel- / gasvoorraden en -diensten waar burgers nu toestemming voor nodig hebben. Blijf de vergrendeling uitbreiden, de toevoerketen verslechteren en voedseltekorten vergroten. Onderdruk elke publieke verontwaardiging met extreme actie en kracht en wijs oppositieleiders aan als publieke vijand nummer één. Rol een grootschalig vaccinatieprogramma uit en maak gezondheidscertificering verplicht en een voorwaarde voor het betreden van de nieuwe norm. De minderheid die de agenda tart, krijgt geen toegang tot werk of voorraden en mag niet reizen.

3e fase: In het geval dat de meerderheid van de mensen het vaccin weerstaat, zal een bewapend SARS / HIV / MERS-virus worden vrijgegeven met een 30% + hoger sterftecijfer dan COVID-19 en opnieuw de schuld krijgen van demonstranten. Dit zal voor iedereen de ultieme stimulans zijn om de vaccinatie en de regels binnen het nieuwe systeem te accepteren. Een cryptocurrency-systeem (International Patent: wo / 2020/060606) zal worden geïmplementeerd in combinatie met digitale ID2020-monitoring van lichaamsactiviteit, menselijk gedrag en bereidheid tot onderwerping met voedsel / onderdak / water als handhavingswapen in het nieuwe economische systeem. Kortom: doe wat we willen en word beloond met credits en privileges of ga in tegen het systeem en word gestraft en verlies de toegang tot de noodzakelijke middelen om te overleven.

PS: dit is slechts hun plan; de uitkomst is 100% aan ons ...
Veelbelovende eerste resultaten van coronavaccin dat Nederland heeft besteld

20 juli 2020


Het coronavaccin dat al in grote hoeveelheden door Nederland is ingekocht is veilig, heeft weinig bijwerkingen en zorgt ervoor dat het immuunsysteem het virus aanvalt. Dat blijkt uit de eerste testresultaten van de Universiteit van Oxford.

Uit de test bij 1077 mensen blijkt dat het vaccin er niet alleen voor zorgt dat het lichaam antistoffen aanmaakt, maar ook zogeheten T-cellen. Antistoffen zorgen ervoor dat het virus, dat door het lichaam wordt vermenigvuldigd, onschadelijk wordt gemaakt. De T-cellen zorgen dat de 'productiefabriek' wordt aangevallen en dat het virus dus niet meer wordt aangemaakt, zeggen de onderzoekers.

Een van de koplopers

Hoogleraar Vaccinologie bij de Universiteit Utrecht en immunoloog bij het RIVM Cécile van Els noemt dit onderzoek 'een van de koplopers', omdat de onderzoekers al relatief ver zijn. "Maar nu moet worden gekeken of het ook sterk genoeg is om te voorkomen dat je ziek wordt als je in aanraking komt met het virus. Dat gaan we hopelijk zien in de derde fase van het onderzoek."

Ger Rijkers, immunoloog van het Elisabeth TweeStedenziekenhuis, noemt het onderzoek 'veelbelovend'. Hij laat aan RTL Nieuws weten dat het vaccin in de volgende fase getest moet worden in gebieden waar nog veel coronagevallen zijn. "Zoals in Brazilië, en daar lopen deze onderzoeken dan ook. In Nederland hebben we nu te weinig patiënten. Zelfs als we heel Nederland zouden vaccineren, of de ene helft wel en de andere helft niet, dan kun je vanwege het lage aantal coronapatiënten niet aantonen of het vaccin werkt."

Gezonde vrijwilligers

Een kanttekening die Rijkers bij het onderzoek plaatst, is dat het getest is bij 'witte, gezonde vrijwilligers tussen de 18 en 55 jaar'. "Dat is nou net niet de groep die we als eerste willen gaan beschermen: dat zijn de ouderen of mensen met een chronische ziekte. In vervolgonderzoek zal moeten worden aangetoond of het vaccin bij hen ook goed genoeg werkt."

Onderzoek naar coronavaccins

Onderzoek naar vaccins gebeurt in drie verschillende fases. In fase 1 testen onderzoekers een lage dosering van het middel op een kleine groep vrijwilligers om te kijken of het veilig is. In de tweede fase gaat het om een groep van 100 à 150 mensen en wordt gekeken hoe het immuunsysteem reageert op het vaccin en of de reacties per proefpersoon verschillen.

In fase 3 krijgen meer dan duizend mensen het middel toegediend. In die fase bevindt het onderzoek zich op dit moment. Vóór deze drie fases is het vaccin overigens al op dieren getest. Als alle fasen zijn doorlopen, moet College voor de Beoordeling van Geneesmiddelen het middel goedkeuren voor de Nederlandse markt.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Britse universiteit van Oxford en het farmaceutische bedrijf AstraZeneca. Het gaat om het middel AZD1222, waarvan het onderzoek in het meest vergevorderde stadium is van alle onderzoeken die momenteel lopen naar een vaccin.

23 mogelijke vaccins

Volgens de WHO zijn er op dit moment 23 mogelijke vaccins die op mensen worden getest. Daarnaast zijn er nog 140 vaccins in een voorstadium. Het vaccin van de universiteit van Oxford is samen met een middel van het Chinese bedrijf Sinovac de enige die zich al in de derde fase van het vaccin testen bevindt.

Nederland heeft samen met Duitsland, Frankrijk en Italië snel toegehapt en 300 miljoen doses van het vaccin besteld, hoewel dus nog niet zeker is of het middel werkt. Dit heeft de overheid gedaan om te voorkomen dat het vaccin, mocht het werken, niet meer beschikbaar is.

Het ministerie van Volksgezondheid is dan ook blij met de eerste resultaten van het onderzoek. Het spreekt in een reactie over 'positief en hoopgevend nieuws', maar houdt nog een slag om de arm omdat het vaccin nog niet is getest in hele grote groepen, 'bijvoorbeeld in een regio waar het virus heerst'. Dat is volgens het ministerie de volgende belangrijke stap.

Coronavirus kan nog maanden huishouden: de 'Ik voel me oud' ONZIN in de media. Ag en  nog even aan het eind van de video nog even snel het rechteroog in beeld (Zechariah 11:17 - en zijn rechteroog zal volledig verblind zijn) geeft aan wie zij dienen.

De Duitse bevolking weet nog heel goed dat ze 85 jaar geleden door hun toenmalige regering, de nazi's, onder de vlag van 'wij doen wat goed voor u is' in een ongekend Armageddon zijn gestort. En ze pikken het niet, wat er nu in hun land en in de hele wereld gebeurd. Terecht.

Diep respect voor de Duitse bevolking die opstaat en roept 'WIJ PIKKEN DIT NIET!'. Zij hebben als geen ander geleerd dat je nooit in zee moet gaan met een overheid die jouw grondrechten inperkt. Nooit.

Laat ons leren van de Duitse bevolking en allen opstaan tegen Rutte en De Jonge; WIJ PIKKEN DIT NIET!

Wij gaan dit stoppen. Vandaag. Met z'n allen.
Door: Marc van Dijk

Waar is de gewone griep gebleven??

Het RIVM geeft uitsluitsel: In de winter van 2019/2020 was de influenza-epidemie kort en mild (week 5 tot en met 7 2020). De oversterfte was in deze periode met 404 veel lager dan de gemiddelde oversterfte in de afgelopen 5 griepepidemieën (6.443). Nog een keer goed lezen. Wat het RIVM zegt is dat we gerekend over de laatste vijf jaar gemiddeld 6.443 griepdoden per jaar kennen. Dit jaar hebben we er maar 404!!!!! Wel hebben we 6.136 “coronadoden.” De normale griepdoden zijn weg en vervangen door coronadoden. Wanneer het gemiddeld aantal griepdoden per 12 maanden jarenlang ruim 6.000 is en dan opeens 404, dan weet je honderd procent zeker dat er iets niet klopt." Dat betekent dus, dat er vrijwel niemand aan de corona overleden is die normaal gesproken ook niet aan de gewone griep overleden zou zijn. En dat is logisch, want beide aandoeningen hebben dezelfde 'doelgroep': ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen.
Er is dus geen enkele reden voor de paniek die er nu nog steeds heerst (nou ja, vooral in de media dan...) en al die vrijheidsbeperkende corona-maatregelen.

@Hugo de Jonge, lees je even mee?
31 juli 2020, Groningen

Dit is waarom psycholoog Martin Appelo nu nóg harder campagne voert tegen coronamaatregelen: 'We moeten ons niet laten leiden door angst'


Psycholoog Martin Appelo (57) uit Den Andel is een van de prominente namen achter de omstreden brandbrief om een einde te maken aan de anderhalvemetersamenleving. Sterker nog, hij is ook meteen woordvoerder van de ondertekenaars.

U heeft de brandbrief aan het kabinet ondertekend. Waarom?

,,Het is een heel goede wetenschappelijk gefundeerde uitleg over de vraag waarom we op een meer genuanceerde manier naar de crisis moeten kijken. Wat me persoonlijk heel erg aanspreekt: de inhoud van de brief polariseert niet, maar pleit voor een breder perspectief. Voor een psycholoog zijn ook zaken als autonomie en keuzevrijheid bepalend voor de gezondheid. We moeten ons niet laten leiden door angst, is de boodschap. Daar wilde ik me graag bij aan sluiten.”

Dat heeft u op eigen initiatief gedaan?

,,Nee, andersom. De initiatiefnemers - Hester Appelman en Wendy Kroeze - hebben mij gevraagd. Ik ben nu nota bene ook woordvoerder.”

Uw beroep is psycholoog, maar ook ‘leken’ kunnen de brandbrief ondertekenen door een valse titel op te geven. Dat wordt niet gecheckt.

,,Dat heb ik ook gezien en het is zeker een punt van aandacht. Ik zag dat er discussie was over de vraag of de brief nu opgesteld is namens de GGZ of door hulpverleners in alle soorten en maten.

De kern is voor mij dat mensen hun eigen perspectief benadrukken. In die zin zou het niet eens uit hoeven maken of je de brief als professional of als leek ondertekent. Maar misschien zijn we daar niet duidelijk genoeg in geweest. Ik ben het ook niet per definitie overal mee eens.”

Met welke punten bent u het niet eens?

,,Ik vind dat er te veel nadruk wordt gelegd op de kans op zelfmoorden, omdat daarin veel meer zaken een rol spelen dan alleen corona. Dat zou genuanceerder weergegeven moeten worden. Het is zo dat de coronamaatregelen stress kunnen verhogen en mensen die toch al op het randje staan - letterlijk of figuurlijk - het laatste zetje kunnen geven. Maar nu wordt er een oorzakelijk verband gelegd tussen corona en suïcide. Daar ben ik het niet mee eens.”

Had u de brief dan wel moeten ondertekenen?


,,Nogmaals: ik sta achter de kern van de boodschap. Gezondheid is meer dan alleen het lichaam. De coronacrisis en -maatregelen belemmeren ons psychisch welzijn.”

U voorspelde in april een opstand tegen de coronamaatregelen. Hoe kijkt u daar nu tegen aan?

,,Je ziet het overal op de wereld gebeuren. Niet en masse, waardoor er een burgeroorlog dreigt. Maar de onvrede en protesten nemen toe, zowel actief als passief. De mate waarin mensen bereid zijn om zich te laten beknotten in hun autonomie is direct gerelateerd aan de mate van gevaar die ze ervaren. Als het gevaar niet gevoeld wordt, komen mensen in opstand. Zo werkt ons brein.”

U voelt geen gevaar?

,,Ik vind het juist gevaarlijk om telkens maar te benadrukken dat er een tweede golf kan komen. De overheid blijft angst zaaien. Maar of er nu een tweede golf komt of niet: corona is toch niet het laatste virus dat de wereld zal treffen? Met de overbevolking zullen er steeds weer nieuwe epidemieën uitbreken. Natuurlijk komt er een nieuwe golf, maar ik vind dat we daar anders mee moeten omgaan.
Het Outbreak Management Team loopt hopeloos achter de feiten aan. Ze hebben het in het begin strategisch heel goed gedaan door voor de troepen uit te lopen. Niet lullen, je hok in. Maar na een paar weken bleek het gevaar alweer te wijken. Toen hadden ze in het bestuurderscript moeten gaan zitten en andere partijen bij de besluitvorming moeten betrekken. Ik zie nog steeds geen mensen meedenken die vanuit een psychologisch perspectief naar de crisis kijken. Dat vind ik onbegrijpelijk.’’

In de stad Groningen zijn de maatregelen in de horeca op vrijdag- en zaterdagnacht aangescherpt. Wat vindt u daarvan?

,,Dat zijn voor mij stuiptrekkingen van een overheid die in de illusie van controle wil blijven geloven. Kijk, ik begrijp dat burgemeester Schuiling in een lastige situatie zit. Ga er maar aan staan. Maar ik denk dat de maatregelen een soort rituele dansen zijn rond een brein dat het gevaar niet voelt. Iedereen weet dat er in Groningen nauwelijks tot geen coronapatiënten zijn. Op een Zwitser die met zeehondjes werkt na dan. De gemiddelde Groninger gaat toch gewoon zijn gang en trekt zich niets van de regels aan.”

En voor de duidelijkheid: staat u daar achter?

,,Ik roep mensen niet op om de maatregelen in de wind te slaan. Ik stel vanuit mijn vakgebied vast dat mensen zich niet laten beknotten door regels als ze het gevaar niet voelen. Onderschat de mens niet. Je hoeft de gemiddelde Nederlander niet de hele tijd te betuttelen. De enige oproep die ik doe is om je gezonde verstand te gebruiken en rekening te houden met elkaar.”
De initiatiefnemers achter de brandbrief
Hester Appelman en Wendy Kroeze zijn de intiatiefnemers achter 'Brandbrief Geestelijke Gezondheidszorg'. Appelman is een holistisch psycholoog uit Zutphen en schrijft op haar website over stressvrij leven. Kroeze is een psycholoog uit Nijmegen en staat ook wel bekend als het 'bloemenmeisje', nadat ze tijdens een protest tegen de anderhalve meter naar de Mobiele Eenheid zwaaide met een bosje bloemen.
Een persoon wordt geïnjecteerd als onderdeel van de eerste menselijke proeven in het VK om een potentieel coronavirusvaccin te testen, genomen door de Oxford University in Engeland op 23 april 2020. (Screenshot / Oxford University Pool via AP)
+++ DEEL dit bericht OVERAL waar je maar kunt, met iedereen die je kent en niet kent; Facebook, Whatsapp, Insta, verzin het maar. Vandaag nog !!!! +++
+++ Deze informatie gaat ons land bevrijden; het legt de zwendel met de PCR-test bloot!!! +++

Dus nu officieel ge-FACT-checked! De PCR test kan NIETS zeggen over of iemand het levende virus heeft en of die iemand daarmee besmettelijk is! Laat dit even op je inwerken! Wat het RIVM/OMT/Kabinet en de MSM doet IS PUUR ANGST ZAAIEN!

Bron: Reuters, Factchecked info: "It is important to note, that detecting viral material by PCR, does not indicate, that the virus is fully intact and infectious, i.e. able to cause infection in other people. The isolation of infectious virus from positive individuals requires virus culture methods. These methods can only be conducted in laboratories with specialist containment facilities and are time consuming and complex.”

De laatste schaamlap van De Jonge, Rutte en Grapperhaus; de PCR-test!

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-pcr/fact-check-inventor-of-method-used-to-test-for-covid-19-didnt-say-it-cant-be-used-in-virus-detection-idUSKBN24420X

Lees alle informatie van Martin Mourik hier!
FROM THE USA TODAY

Defeat COVID-19 by requiring vaccination for all. It's not un-American, it's patriotic.

Dr. Michael Lederman, Maxwell J. Mehlman and Dr. Stuart Youngner Opinion contributors
Published 1:30 PM EDT Aug 6, 2020

To win the war against the novel coronavirus that has now killed over 158,000 people in this country, the only answer is compulsory vaccination — for all of us.

And while the measures that will be necessary to defeat the coronavirus will seem draconian, even anti-American to some, we believe that there is no alternative. Simply put, getting vaccinated is going to be our patriotic duty.

The reason: When an effective vaccine is available for COVID-19, it will only defeat the pandemic if it is widely used, creating “herd immunity.” It is important to note that, during an epidemic, there is no threshold above which the protection conferred by “herd immunity” cannot be improved. Thus, the more people who are immunized, the lower the risk for all of us, including those who are not vaccinated.

Severe penalties for non-compliance
Nor is there an alternative to vaccine-induced herd immunity in a pandemic. Relying on enough people becoming infected and then immune is dangerous, as exemplified by the Swedish experience where the COVID-19 mortality rate exceeds that of its more cautious neighbors. Broad induction of immunity in the population by immunization will be necessary to end this pandemic. In simple terms, a refusal to be vaccinated threatens the lives of others.

So here's what America must do when a vaccine is ready:

► Make vaccinations free and easily accessible.

► Exempt only those with medical contraindications to immunization. It is likely that more than one vaccine platform will prove effective (as was the case for polio vaccines) and, as a result, medical conditions that prohibit all COVID-19 vaccines will be rare.

► Do not honor religious objections. The major religions do not officially oppose vaccinations.

► Do not allow objections for personal preference, which violate the social contract.

How can government and society assure compliance with protective vaccines? Vaccine refusers could lose tax credits or be denied non-essential government benefits. Health insurers could levy higher premiums for those who by refusing immunization place themselves and others at risk, as is the case for smokers.

Unnerving toll: Sweden hoped herd immunity would curb COVID-19. Don't do what we did. It's not working.

Private businesses could refuse to employ or serve unvaccinated individuals, schools could refuse to allow unimmunized children to attend classes, public and commercial transit companies — airlines, trains and buses — could exclude refusers. Public and private auditoriums could require evidence of immunization for entry. The only legal limitation on government or private action is that it not be discriminatory, and it’s hard to see how discrimination would occur if vaccinations were free and accessible to all.

Immunization certification cards
How then should immunizations be documented? A registry of immunization will be needed with names entered after immunization is completed. Adequate immunization may require more than a single vaccination, and the durability of protection by different vaccines may vary and may not be life-long, requiring periodic booster immunizations. Thus, immunized persons will need to receive expiration date-stamped certification cards, which should be issued to all who are immunized in the country, whether here legally or not.

These measures may seem draconian and would be costly, but insuring universal vaccination is a negligible sacrifice compared with the costs, deaths and social upheaval that a sustained pandemic is having on our country. 

Q&A with epidemiologist: Coronavirus future in America will be like whack-a-mole

We acknowledge that the refusal to obey rules one considers unjust is an American tradition. But another cornerstone of the American tradition is that we come together when it’s necessary. The best example of this was during the two World Wars. Everyone contributed, no one was allowed to opt out merely because it conflicted with their sense of autonomy, and draft dodgers who refused to serve were subject to penalties.

True, conscientious objectors could refuse to use weapons for religious reasons, but they were obligated to help out in other ways, serving in noncombatant roles. There are no such alternatives for vaccination.

Dr. Michael Lederman (@mmlederman1) is Professor of Medicine at the Case Western Reserve University School of Medicine. Maxwell J. Mehlman is Professor of Law at the Case Western Reserve University School of Law. Dr. Stuart Youngner is Professor of Bioethics at the Case Western Reserve University School of Medicine.

Published 1:30 PM EDT Aug 6, 2020
Fascisten in Australië!! HELP!

De hel heeft geen woede
Zoals Melbourne
Stap 5 Lockdown

-Winkel maar één keer per week
-Geen Beweging
-Weinig "Essentiële" Werkers
-Gedwongen Gezichtsmaskers IN JE HUIS
-Wegblokkades In- en Uitgaande

-Willekeurige Wegblokkades In De Stad
-Regionale Energie-netvergrendeling
-Geen Taxi's
-Geen Drankwinkels
-Geen Bakkerijen
666
(C)ertificate
(
O)f
(
V)accination
ID