VVD’ers geschrokken: ’Ruttes noodrem is boterzacht’

21 jul. 2020 in BINNENLAND
DEN HAAG - Een groep van zo’n 150 lokale VVD’ers is ’geschrokken’ van de EU-deal over de begroting en het herstelfonds. „De noodrem die Rutte wilde, blijkt boterzacht”, zegt raadslid in Hollands Kroon Lars Ruiter namens de groep. Het gaat om ’klassiek-liberale’ VVD’ers, vooral wethouders, statenleden en raadsleden, die een koers voorstaan van zuinige overheidsfinanciën. „Die moraal lijkt verloren te gaan in de EU.”
„Rutte heeft gevochten als een beest”, vindt Paul Slettenhaar, wethouder in Castricum. „Het is goed dat hij zo de strijd is aangegaan.” Maar het resultaat telt, vult Ruiter aan „En dat resultaat is teleurstellend. Dat veto op de uitgaven zijn we namelijk kwijt. En hoe de hervormingen worden vastgesteld, gebeurt per gekwalificeerde meerderheid. Dus kunnen de zuidelijke lidstaten de voorwaarden bepalen en kan Nederland amper op de rem trappen.”
Doordat de Europese Commissie via de plastictaks en een effectentaks belasting gaat heffen, overschrijdt ze een principe, vindt Ruiter. „Als de Britten nog in de EU zaten, was dit nooit gebeurd.”
Eerder riep de groep lokale VVD’ers Rutte in een brief op niet akkoord te gaan met de uitgifte van eurobonds, gezamenlijk Europees schuldpapier. Die euro- of coronabonds komen er niet, al gaat de Europese Commissie voor het herstelfonds wel geld lenen op de kapitaalmarkt. Even later kwam de groep met de oproep niet akkoord te gaan met giften, maar alleen met leningen onder strenge voorwaarden.
Federale EU
Dat is evenmin gelukt. Het crisisfonds bestaat voor 390 miljard euro uit subsidies. De begroting voor de jaren 2021 tot en met 2027 is met 1.074 miljard hoger dan Nederland had gewild. Daar staat ook een hogere korting voor Nederland op de afdracht tegenover. Ruiter: „Al met al is dit toch weer een stap richting een federale EU.”
VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff ziet dat anders. In een pleidooi op Facebook motiveert hij de waarde van de EU en van het akkoord. Dat betekent niet: zomaar de portemonnee trekken, schrijft Dijkhoff: „Ik ben het bijvoorbeeld eens met al die lokale VVD’ers die schreven dat eurobonds geen goed idee zijn. Ook niet als je ze coronabonds noemt of op een andere manier een permanente transferunie inricht. Dan stroomt er gewoon permanent belastinggeld van noord naar zuid Europa. Dit staat ook niet in het akkoord.”
Dijkhoff ziet wel dat er in het akkoord aan de Nederlandse eisen is voldaan. Ook gelooft hij in de noodrem. „Dat betekent ook dat wij, dat Nederland, aan de rem moeten kunnen trekken als de afspraken niet worden nageleefd.”